تجارت از نقطه صفر
در دوره رایگان تجارت از نقطه شروع صفر شما با نکاتی آشنا می شوید که خیلی از تاجران و یا علاقه مندان به تجارت به دلیل توجه نکردن به آنها یا زمین خورده اند و یا به کل از بازی تجارت خارج شده اند. امید انکه هوشمندانه و با صبوری به این نکات توجه شود.  
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۹۶,۰۰۰ تومان
مبلغ پرداختی فاکتور