گام دوم

ما یک زمانی می خواهیم، تلاش هم می کنیم اما به ما نگفتند چه کنیم و یا کسی نبوده بهمون بگه کجای کارمون دقیقا ایراد داره، حتی ممکنه ایراداتمون هم بدونیم ولی نمی دونیم چرا نمی تونیم حلش کنیم.شروع ریشه یابی ها در فایل سوم هستش.
برای داشتن ویدئوی سوم فرم زیر را پر کن چون قراره شگفت زده بشی از اینکه ببینی چقدر ساده میشه گیرهای کارمون را حلش کنیم

میبینمت

رایگان-قسمت سوم راونشناسی تجارت بازرگانی